725 03 03 23
Czech English German

Naši právníci jsou
připraveni
zodpovědět
Vaše otázky
potřebuje vaše
firma pomoci?

Novinky

článek

Dobrý den, vítejte ve Vaší osobní  advokátní kanceláři, kde jsme připraveni hájit Vaše práva kdykoli to bude nutné.

 

Potřebujete rychle špičkového advokáta, kvalitní smlouvu, právní poradu, zastoupení u soudu?

 

Pro všechny obyvatele České republiky  byl připraven tento unikátní  portál, díky kterému můžete za přijatelný měsíční poplatek získat nejen  ochranu Vašich osobních práv v jakékoli záležitosti včetně ochrany Vašeho majetku,ale také  svého osobního advokáta, který s Vámi bude komunikovat, kdykoli budete potřebovat. V případě, že se s Vaším problémem dostanete až k soudu, naši špičkoví advokáti jsou připraveni Vás u soudu zastupovat

 

Zvolte si tarif , který Vám vyhovuje v odkazu služby a již dnes si zajistěte ochranu Vašich práv.

.

Reklamační řád

  1. Klient uplatňuje oprávněnou reklamaci vždy písemnou formou, a to buď na e-mailovou adresu Společnosti nebo na adresu sídla Společnosti doporučenou poštou.
  2. Reklamaci je nutno podat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění závady, jinak právo pro uplatnění reklamace zanikne.
  3. Je-li s reklamací spojena i reklamace faktury, je Klient povinen uplatnit reklamaci před splatností faktury, dnem splatnosti jeho právo k reklamaci faktury zanikne.
  4. V reklamaci je Klient povinen uvést své identifikační údaje, datum uzavření Smlouvy o zajištění internetového právního servisu, den poskytnutí služby a co nejvýstižněji popsat reklamovanou závadu.
  5. Společnost je oprávněna od Klienta požadovat doložení nebo doplnění dalších podkladů potřebných pro rozhodnutí o reklamaci.
  6. Uplatnění reklamace nemá vliv na plnění závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy o zajištění internetového právního servisu.
  7. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje Společnost neprodleně, nejpozději do 30ti dnů od obdržení reklamace nebo ode dne, kdy Klient předá Společnosti podklady potřebné pro rozhodnutí o reklamaci.
  8. Oprávněnost nebo zamítnutí reklamace vždy posuzuje Společnost. Reklamace bude uznána a vyřízena či zamítnuta dle podmínek uvedených ve Smlouvě o zajištění internetového právního servisu a ve Všeobecných obchodních podmínkách.
  9. O vyřízení reklamace bude Klient informován e-mailem nebo telefonicky.

 

.

Mgr. Ilona Nohelová

náš špičkový právní poradce v oblasti práva

potřebujete kvalitní smlouvu?

chcete li získat radu našeho advokáta , musíte se přihlásit do našeho systému

tuzka