725 03 03 23
Czech English German

Naši právníci jsou
připraveni
zodpovědět
Vaše otázky
potřebuje vaše
firma pomoci?

Novinky

článek

Dobrý den, vítejte ve Vaší osobní  advokátní kanceláři, kde jsme připraveni hájit Vaše práva kdykoli to bude nutné.

 

Potřebujete rychle špičkového advokáta, kvalitní smlouvu, právní poradu, zastoupení u soudu?

 

Pro všechny obyvatele České republiky  byl připraven tento unikátní  portál, díky kterému můžete za přijatelný měsíční poplatek získat nejen  ochranu Vašich osobních práv v jakékoli záležitosti včetně ochrany Vašeho majetku,ale také  svého osobního advokáta, který s Vámi bude komunikovat, kdykoli budete potřebovat. V případě, že se s Vaším problémem dostanete až k soudu, naši špičkoví advokáti jsou připraveni Vás u soudu zastupovat

 

Zvolte si tarif , který Vám vyhovuje v odkazu služby a již dnes si zajistěte ochranu Vašich práv.

.


Tarif Bussines – 1500 Kč měsíčně

 

 

Tarif, který kromě široké veřejnosti využívají také podnikatelé zahrnuje rozsáhlejší  právní služby, sepisování obchodních smluv, komunikaci se soudy, ale také osobní konzultaci s advokátem.

 

 

V rámci tarifu získáte následující možnosti

 

odeslání  7  dotazů měsíčně svému osobnímu advokátovi, který Vám bude přidělen. Odeslání dotazu je realizováno po přihlášení k Vašemu osobnímu účtu na stránkách www.pravo24.eu Na dotaz bude reagováno nejpozději do 24h. Namísto odeslání dotazu prostřednictvím portálu pravo24.eu je také možné kontaktovat advokáta telefonicky a to 7 x měsíčně nebo telefonáty kombinovat s dotazy po internetu.

 

2 x měsíčně sepsání dopisu nebo dokumentu právní povahy, reklamace nebo reakce na obdržený dopis právní povahy v komunikaci s fyzickými a právnickými osobami, veřejnou správou apod.

 

1 x měsíčně  osobní konzultace s Vaším osobním advokátem na dobu jedné hodiny

 

1 x ročně sepsání písemného právního úkonu, který se týká řešení soudní záležitosti (např. žaloba, žádost o rozvod, žádost o zvýšení či snížení výživného, odpor proti platebnímu rozkazu, odpor proti trestnímu příkazu)

 

1 x ročně  sepsání smlouvy či dohody v rámci občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, obchodní smlouvy, sestavení objednávky apod.

 

 

Tarif Texas – 5000 Kč měsíčně

 

Tarif pro náročnou veřejnost a podnikatele, který využívají i malé a střední podniky zahrnuje špičkové právní služby maximálního rozsahu, sepisování náročných obchodních smluv, komunikaci se soudy, státní správou, osobní konzultace s advokátem a také zastupování u soudu.

 

V rámci tarifu získáte následující možnosti

odeslání  7  dotazů měsíčně svému osobnímu advokátovi, který Vám bude přidělen. Odeslání dotazu je realizováno po přihlášení k Vašemu osobnímu účtu na stránkách www.pravo24.eu Na dotaz bude reagováno nejpozději do 24h. Namísto odeslání dotazu prostřednictvím portálu pravo24.eu je také možné kontaktovat advokáta telefonicky a to 7 x měsíčně nebo telefonáty kombinovat s dotazy po internetu.

 

3 x měsíčně sepsání dopisu nebo dokumentu právní povahy, reklamace nebo reakce na obdržený dopis právní povahy v komunikaci s fyzickými a právnickými osobami, veřejnou správou apod.

 

2 x měsíčně  osobní konzultace s Vaším osobním advokátem na dobu jedné hodiny

 

7 x ročně sepsání písemného právního úkonu (např. žaloba na peněžité plnění, žaloba na náhradu škody, žaloba na bezdůvodné obohacení, určovací žaloba, návrh na rozvod, žádost o zvýšení či snížení výživného, odpor proti platebnímu rozkazu, odpor proti trestnímu příkazu, trestní oznámení) nebo

(smlouva či dohoda v rámci občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, obchodní smlouva, sestavení objednávky, apod.). Obě možnosti lze kombinovat

 

 

1 x ročně  zastoupení advokátem před soudem při řešení sporu na základě žaloby sepsané právním poradcem nebo zastoupení právním poradcem před soudem v případě, že na Vás byla  podána žaloba

.

Mgr. Ilona Nohelová

náš špičkový právní poradce v oblasti práva

potřebujete kvalitní smlouvu?

chcete li získat radu našeho advokáta , musíte se přihlásit do našeho systému

tuzka